Tapahtumat ...
Events ...


Lisää osastolla Aktuellt>Kalendarium

KIRKKOSAUNA
Iltahartauden henkisen puhdistumisen jälkeen voi kehokin tarvita pesua. Ja syvälliset keskustelut jatkuvat...

KURSSEJA & luentoja
saunaan liittyvistä aiheista toivomusten mukaan. Ota yhteyttä!

SAUNAKONGRESSI
6-9 elokuuta Helsinki
www.sauna.fi


More on page Aktuellt>Kalendarium

CHURCH SAUNA
After purifying your soul at the evening service the body may also need washing. And the spiritual discussions go on...

COURSES & Lectures
on subjects related to sauna will be arranged according to requests. Contact us!

SAUNA CONGRESS
july 6-9 Helsinki
www.sauna.fi

Opi sitomaan kestävä vihta.
Kesä-elokuu

vihta, sauna whisk

Learn to make a proper sauna whisk of birch twigs.
June-August

• ANNIE SEEL •
Rallyprincess

Opastettuja moottoripyörä-retkiä Marokon maastossa

Guided tours on motorbike in Morocco terrain


HUOM!
Sivu on rakenteilla.

Käännöksiä
odotellessa voit katsoa kuvia
(Bibliotek-Galleri).

@

NOTE!
The website is under construction.

While waiting for translations, please look at the pictures
(Bibliotek-Galleri).

   Etusivu    Start page
xx
Tervetuloa kaikki fantastiset saunan ystävät!

... tapaamispaikkaan jossa jaamme toisillemme tietoa, kokemuksia ja ideoita. Haluamme innostaa mukavaan ja terveelliseen saunakulttuuriin - koko maailmassa.

Sauna - maja mietteille
jossa istutaan lauteilla kirjaimellisesti alasti, ilman kehokoristeita ja maallisia statussymboleja, yhdessä tasa-arvosina, rupatellen kaikesta maan ja taivaan välillä. Sekä vakavasti että vitsaillen. Tai mietimme olemassaolon syvyyksiä hiljaisuudessa, kuunnellen tulen rätinää...

 

xx
Welcome all fantastic sauna friends!

... to this meeting place where we share knowledge, experiences and ideas. We wish to inspire to a pleasant and healthy sauna culture - in the whole world.

Sauna - a room for philosophy
where we sit literally naked, without body decorations and status symbols, together as equals, chatting about matters between heaven and earth - seriously and joking. Or meditating about the depth of existence in silence, listening to the crackling fire...

Vihta / vasta
Pehmeä ja tuoksuva vihta on oleellinen – jopa välttämätön – osa mukavasta kylpemisestä. Se on miellyttävän lämmin. Sillä läiskitään koko kehoa, ja vaikkapa saunakaveriakin. Tämä toimii hierontana ja vauhditta verenkiertoa.
   Koivunlehdestä liukenee myös paljon mineraaleja ja hivenaineita jotka elvyttävät kehoa. Vihtavettä sopii käyttää pesemiseen - se on yhdistetty saippua ja hoitoaine iholle.

Vihdasta on aivan kummia käsityksiä. Jotkut luulevat että lehdet riivitään pois, siis että kehoa piestään luudalla! Toiset olettavat että oksia on vain pari ja että vihtaa käytetään kuivana. Sellaisia surkeita risuja on jopa myytävänä - kalliilla hinnalla!

Sauna whisk
Is a soft and fragrant bunch of birch twigs. It is an important - rather indispensable - part of a good bath. It is warm and gentle. You whip yourself - or your sauna buddy - all over the body. This works as massage and stimulates the circulation.
   The birch leaf also emits several substances which invigorate the body. The water where the whisk is kept can be used for washing - a combination of soap and skin lotion.

There are really crazy delusions about the sauna whisk. Some people think the twigs are leafless, so you flog yourself with a broom! Others think the leaves are dry or only a couple of twigs are put together. Such wretched faggots are even for sale - for high prices!


• Hauskoja juttuja saunakokemuksista sekä kuvia toivotaan - lähetä meille.
Ilmoita myös hyvät linkit.
•Amusing stories about sauna experiences and pictures are welcome - send us please.
Also tell about good links.

MEILILISTA saunailijoille:
ilmoittaudu e-osoitteesemme.
» Viestintäperiaatteet

Ryhdy kannatusjäseneksi!
Edistä saunakulttuurin levittämistä toimittamalla aineistoa tälle sivulle.
Hyvät vinkit ovat tervetulleita.

kiulu, pail

MAILING LIST for sauna fans:
write to our mail-address.
» Mail policy

Be a supporter!
You can promote
sauna culture by sending material to this site.
All good tips are welcome.

 


Sivu avattu maaliskuussa 2006.
Anna palautetta!

Webmaster & illustratris
Eila Seel
tel +46-73-7392473,
eila.seel
glocalnet.net
(Ei linkkiä, kopioi osoite)

This site was launched in March 2006.
Please give us feedback!

Webmaster & illustrator
Eila Seel
tel +46-73-7392473,
eila.seel
glocalnet.net
(No link, copy the address)

 

• Tutustu ja täydennä omilla tiedoillasi - sanoilla & sanonnoilla jne!
• Check this out and add to it with your knowledge - words & proverbs etc!

 

kiulu, pail

Lisää löylyä ja
vihdo olan takaa!

Keep the steam gusty
and swing the whisk!

SAUNAMME
olemme rakentaneet itse (Eila & Asko). Tule tutustumaan. Esittely ja pohjakaava.

Lisää tekstejä ja kuvia Bibliotek-otsikosta.

OUR SAUNA
is built by ourselves (Eila & Asko). Come and look. Description with plan sketch.

More to read and pictures, go to Bibliotek.

"Sauna armainen,
kullan arvoinen"

(... nostaa kiinteistöveroa ruotsissa)


"Sauna dearest
is worth gold"

(... enhances the real estate taxes in Sweden)

 

+46-(0)73-7392473
eila.seelglocalnet.net
www.SAUNA-FANTAST.com
Seel-Skapet
Text & illustration
Eila Seel