Sauna-Seelskapet Obs! Artiklar och bilder är upphovsskyddade.

Ingen utskriftsversion av htm-sidor
Denna sajt har ingen version för utskrift av sidorna. Vi föreslår läsarna att plocka ut intressanta stycken själv. Nedan finns anvisning hur du kan göra.

Du får kopiera enstaka exemplar för eget bruk.
Du får
citera innehåll i texter om du anger källan.
Du får inte
mångfaldiga och sprida material utan tillstånd.
Fråga oss:
tel +46-(0)73-7392473, eila.seelhappy.se

På originalsidan kan du markera önskade avsnitt, kopiera och sedan klistra in i ett word-dokument.
Tips: Du kan samla urklipp från flera ställen i samma dokument och sedan skriva ut allt på en gång.

Gör så här
• Markera: placera först markören i början eller slutet av avsedd text,
därefter håll vänster mus-knapp och dra med musen över texten,
eller håll skift-tangenten och utöka markeringen med pil-tangenterna
eller håll skift-tangenten och klicka där markeringen ska sluta (långa avsnitt)
• Kopiera: klicka på verktygsikonen 'kopiera' eller använd tangenterna ctrl+C
• Klistra: sätt markören på det nya stället i word-dokumentet där texten ska placeras och klicka på verktygsikonen 'klistra in' eller använd tangenterna ctrl+V
(Pc-s ctrl-tangent motsvaras på en mac av kommando-tangenten med kringla)
Obs. om sidan innehåller både text och bilder, är det bäst att kopiera och klistra dem var för sig. Bilder på webben brukar ha låg upplösning och blir oskarpa vid utskrift.

I word är det lätt att bestämma själv hur utskriften ska se ut. Du kan formatera typsnitt, storlek, färg, linjer, spalter, marginaler, sidbrytning, sidnumrering mm och placera bilder var du vill. Använd gärna den möjligheten om du inte gillar web-sidans format.
Då kan du också spara innehållet i din dator för framtida behov.

 

saunafantast.com