www.SAUNAFANTAST.com
eila.seelglocalnet.net
     
Sauna-Seelskapet Obs! Artiklar och bilder är upphovsskyddade.

RÄTTA VIRKET TILL SJÄLVBYGGET

Du får kopiera enstaka exemplar för eget bruk.
Du får
citera innehåll i texter om du anger källan.
Du får inte
mångfaldiga och sprida material utan tillstånd.
Fråga oss:
tel +46-73-7392473, eila.seelhappy.se

Det gäller att välja bra virke när man står i brädgården och ska köpa material till sitt bygge. När man ska snickra något på sitt hus inne eller ute, är det viktigt att använda virke av bra kvalitet. Träet ska hålla formen och inte ruttna – trots det varierande klimatet i Norden. Tyvärr har mycket av kunskapen fallit i glömska i takt med massproduktion av materiel.

En duktig fackman, eller självbyggaren med kunskaper, kan dock välja ut bra virke på brädgården. Det innebär visserligen en del extra möda, men då undviker man mycket elände som kroknande och sprickande träkonstruktioner innebär. Och med krävande kunder tvingas virkesindustrin att höja kvaliteten. Det blir också en ekonomisk besparing i längden för alla – producent, handel, byggare och konsument.
    Hur formbeständigt virket är beror både på växtsättet och sågningen. Det har betydelse även för hur träet motstår röta och mögel.
    Grundprincipen är faktiskt enkel. Till att börja med ska trädet ha vuxit långsamt och något så när rakt, dvs ha smala årsringar och växelvisa små vridningar. Sedan ska träet sågas i vinkel mot årsringarna, dvs radiellt. Därtill ska virket vara ordentligt torrt, både före och efter bearbetningen.
    Träförädlingen börjar redan i skogen. En första kontroll bör helst ske före fällning, där man sorterar ut felvuxna stammar. Med laserteknik kan stocken sedan undersökas efter barkning. Då kan man avgöra hur råvaran bäst ska hanteras vidare. I stordriftsproduktion struntar man tyvärr i dessa kvalitetskontroller. Det är beklagligt att oanvändbart virke sågas upp och säljs till byggändamål, när det borde använts till massaved. I stället blir det byggsopor – i onödan och till stora kostnader.
    Det pågår en del forskning kring metoder att undersöka träkvalitet på ett tidigt stadium i förädlingsprocessen. På KTH i Stockholm studerar man vilken betydelse sågningen har för hållfastheten. Vid Växjö universitet forskas också hur klimatförhållanden påverkar olika slags virke.
    Trä är ett utmärkt material till många ändamål. Det gäller att bättre kunna ta tillvara denna stora naturresurs som finns i Norden.

Exempel på olika principer för sågning
• Blocksågning: Den vanligaste metoden är att såga tvärs igenom stocken, med årsringar parallella med sågningen som resultat. Då blir virket lätt skevt eller spricker.
• Stjärnsågning: Bäst kan träets egenskaper utnyttjas med en radiell sågning, vinkelrätt mot årsringarna. Trekantsbitarna kan limmas ihop bl a till formfasta skivor. Kärnan kasseras.

/Text & bild: Eila Seel / Fakta till artikeln har hämtats från bl a Forskning och Framsteg 8/2002.


www.SAUNAFANTAST.com
eila.seelhappy.se