Sunda Livet .com
 

• BMI - Body Mass Index » Sunda Livet .com   Mob 073-7392473

BMI = Vikt/längd i kg/m2 (kvadrat). Detta förhållande mellan vikt och längd ger ett mått på om man är normalviktig, överviktig eller underviktig, och antyder andelen kroppsfett. Det inget exakt mått för hur mycket av kroppen som består av fettvävnad. Vikt per längd (linjär ekvation) ger bättre information i antal kilon.
    Bara få studier har utförts om i hur hög grad BMI är relaterat till hur stor andel av kroppsvikten som faktiskt består av kroppsfett. En studie 2005 med ca 1130 personer visar att vid BMI 25 hade männen 24% kroppsfett medan kvinnorna hade 36% kroppsfett. Normalintervallet för andel kroppsfett har tidigare ansetts vara 15-20% för män och 25-30% för kvinnor. Både män och kvinnor i studien hade alltså en större andel kroppsfett än vad forskarna tidigare ansett som normalt. De övre gränsvärdena har alltså varit något låga om BMI 25 ska anses som den övre gränsen för normalvikt. Vid höga BMI ökar procent­andelen fett obetydligt. Högsta andel fett som kroppen kan innehålla är ca 50-60%.
    Kvinnor och män har av naturen olika mängd kroppsfett, varför riktvärdena skiljer sig något. Dessutom är muskler tyngre än fett, och benstommens täthet är också högre hos fysiskt aktiva. En person med normalvikt kan därför ha en stor andel kroppsfett om han eller hon inte rör på sig regelbundet, medan en vältränad med lite fett kan ändå väga mycket.
    BMI-beräkning passar inte:
• Kroppsbyggare, eftersom muskler väger mer än fett och BMI-värdet blir missvisande.
• Barn och ungdomar upp till ca 18 år, dvs innan kroppen vuxit färdigt.

Viktklass Kvinna / Man Kommentar
Undervikt K <18,6
M <20,0
En liten viktökning kan göra gott. Hälsoriskerna vid måttlig undervikt är låga. Men ligger man mycket under BMI 18 kan det bli det risk för näringsbrist, och tex hormonbalanserna kan komma i olag, med olika hälsoproblem som följd. Många som ökar lite i vikt märker att de känner sig piggare och får en bättre prestationsförmåga.
Normalvikt K 18,6-23,8
M 20,0-25,0
Det viktigt att behålla normalvikten. Ät hälsosamt och håll igång. Det är avgörande för hälsan, inte bara vikten i sig. Då hålls kropps- och blodfetterna låga. Man kan ha höga fettvärden trots normalvikt!
Övervikt K 23,8-28,6
M 25,0-30,0
Du väger för mycket i förhållande till din längd. En måttlig övervikt behöver inte vara farlig för hälsan om man äter hälsosamt och lagom mycket samt rör på sig i vardagen. Vill man gå ner i vikt är bästa sättet att ytterligare se över dieten och öka motionerandet. Kan eller vill man inte gå ner i vikt är en bromsning av viktökningen av stor betydelse för hälsan.
    Övervikt mellan BMI 25-27 innebär en måttlig ökning av risk för ohälsa. Viktigt att ändra kosten och öka motionerandet. Från BMI 27 ökar riskerna betydligt för bl a högt blodtryck, förhöjda blodfetter och diabetes typ 2. Om man inte mår bra pga övervikt eller av andra orsaker så ska man kontakta en läkare för en individuell bedömning.
Kraftig övervikt = Fetma K 28,6<
M 30<
Det är hög tid att gå ner i vikt för att inte riskera att drabbas av olika sjukdomar, t ex högt blodtryck, förhöjda blodfetter och diabetes typ 2. Hur stora hälsoriskerna är beror på graden av fetma och hur man mår i övrigt. För individuell rådgivning och ev behandling kan man kontakta en vårdcentral eller företagshälsovård.

BMI-tabell
Kvinnor = lägre värden; Män = högre värden

  Längd m
  (kvadrat)
Vikt
kg
1,50
(2,25)
1,55
(2,4)
1,60
(2,56)
1,65
(2,72)
1,70
(2,89)
1,75
(3,06)
1,80
(3,24)
1,85
(3,42)
1,90
(3,61)
1,95
(3,8)
2,00
(4,0)
40    17,8 16,6 15,6 14,6              
45    20 18,7 17,6 16,5 15,6 14,7          
50    22,2 20,8 19,5 18,4 17,3 16,3 15,4 14,6      
55    24,4 22,9 21,5 20,2 19 17,9 17 16,1 15,2    
60    26,7 25 23,4 22 20,8 19,6 18,5 17,5 16,6 15,8  
65    28,9 27,1 25,4 23,9 22,5 21,2 20,1 19 18 17,1 16,3
70    31,1 29,1 27,3 25,7 24,2 22,9 21,6 20,5 19,4 18,4 17,5
75    33,3 31,2 29,3 27,5 26 24,5 23,1 21,9 20,8 19,7 18,8
80    35,6 33,3 31,3 29,4 27,7 26,1 24,7 23,4 22,2 21 20
85    37,8 35,4 33,2 31,2 29,4 27,8 26,2 24,8 23,5 22,3 21,3
90    40 37,5 35,2 33,1 31,1 29,4 27,8 26,3 24,9 23,7 22,5
95        37,1 34,9 32,9 31 29,3 27,8 26,3 25 23,8
100            34,6 32,7 30,9 29,2 27,7 26,3 25
105              34,4 32,4 30,7 29,1 27,6 26,3
110                33,9 32,1 30,5 28,9 27,5
115                35,5 33,6 31,9 30,2 28,8
120                  35,1 33,2 31,6 30

 

Må väl!!!

Synpunkter och tips:
Eila . Seel happy.se
mobil +46-(0)73-7392473

Ange:
• e-adress   • namn + ev alias
• adress    • telefon    • hemsida
• ev. hälsoengagemang

Vi publicerar gärna intressanta bidrag - med alias och hemsida om du vill. Dina privata uppgifter lämnas inte vidare till någon! Vill du få kontakt med någon skribent kan vi vidarebefordra ditt meddelande till berörd person, så den kan svara dig.


SUNDALIVET.com     « Partners »     SAUNAFANTAST.com