Aktuellt

 

Sidan är under utbyggnad

Skicka in nyhetstips!

Mental

Detta ämne är nog det vidaste och svåraste, och ändå kanske det viktigaste. I det mentala ingår allt som har med människans psykiska verksamhet att göra - åsikter, tyckanden, viljor, trosfrågor, livsinställningar, människosyn, etik och moral, politiska ställningstaganden etc.

Vi blir påverkade av allt kring oss, medvetet eller omedvetet. Uppfostran, kultur, traditioner och religion, samhällsförhållanden och annat i livsmiljön har starkt inflytande. Dessutom har varje individ olika genetiska (biologiska) förutsättningar som formar sinnet och personligheten. Hur hjärnan fungerar exakt vet man ännu inte trots intensiv forskning och nya rön. Det är ett komplicerat pussel.
    Ovanstående ämnen behöver dock diskuteras, och framförallt måste man själv göra klart för sig var man står och varför. Man måste också kunna skilja på tro och vetande och också definiera begreppen som man använder. Hur mycket man - och många andra - än tycker att t ex blått är världens vackraste färg är det ändå ingen absolut sanning, bara en åsikt. Blått är inte heller en konkret sak, utan ett av människor overenskommet namn på ljus av en viss våglängd. Galileo var på sin tid ensam om att anse (efter vetenskapliga beräkningar) att jorden är rund och hade sanningen därmed, fast han hade hela etablissemanget emot sig. Exemplen verkar simpla, men alltför ofta i diskussioner kolliderar trosbaserade argument med fakta, och det förekommer begreppsförvirring som orsakar onödiga missförstånd.
    Nedan några teman som diskuteras ämnesvis.

Attityder
handlar om vilken inställning man har till olika förhållanden i livet. På denna sajt diskuteras några ämnen. Dagligen möter man frågor som man måste ta ställning till, ibland struntsaker, ibland livsavgörande - ibland kan en bagatell visa sig bli världsomvälvande.
    Det är viktigt att man blir medveten om sina egna värderingar och förväntningar, att verkligen tänkt igenom dem. Det har mycket stor betydelse för hur man klarar olika situationer i livet, hur man bemöter andra människor, hur man lyckas i jobbet, hanterar ekonomin, motgångar och sjukdom. Hur man skapar sig sitt önskeliv! De flesta drabbas ju också av svårigheter förr eller senare. Ibland för att man har otur, men ofta på grund av egna misstag. Misstagen kan minimeras genom större självinsikt.
    Får man en nervkollaps för att man inte vann den där miljonen på lotteriet, är det dags att rannsaka sig själv grundligt!

Trosfrågor. Finns en absolut sanning om världen?
De flesta religioner hävdar att de står för den absoluta sanningen och att deras gud är den enda rätta. Detta har lett till ett otal krig genom historien, och konflikter pågår än i dag.
    Religion kan beskrivas som en uppsättning teser om världsalltet och levnadsregler som en grupp av människor ansluter sig till. De flesta tycks dock glömma att religion handlar om just "tro", inte vetande - hur övertygad man än är om sin världsåskådning. Dessutom blandar man ofta ihop religiösa, dvs gudsrelaterade, teser med diverse högst världsliga sedvänjor.
    De flesta religioner har dock vissa gemnsamma "lagar": man får inte skada andra varelser, t ex döda, ljuga, stjäla mm. Ändå är det just sådant som görs för att försvara den egna uppfattningen.
    En intressant fråga är om och hur man kommer fram till en "sanning". Finns svaren i religioner som tvistar med varandra om sina gudomliga budskaps riktighet? Hittas den via vetenskap och forskning? Vetenskapen försöker åtminstone analysera hur världsalltet fungerar och hoppas finna konkreta bevis för olika teorier...

Fri vilja och valfrihet
Människans möjlighet att utöva en helt fri vilja begränsas förvisso av hennes omgiving, samhället hon lever i och religion mm. De flesta önskar ju att passa in, bli omtyckt av andra, tror att överheter bestämmer etc. Men man kan faktiskt välja att underordna sig eller gå emot regler man inte gillar. Om man också är beredd att ta konsekvenserna!
    Historien är full av personer som ifrågasatt rådande förhållanden och kämpat emot, ibland med livet som insats. Om de fått många på sin sida, har de lyckats förändra samhället. Har det blivit en förbättring, äras man som hjälte. Blev det en försämring (åtminstone på sikt), kallas man tyrann eller skurk mm.
    En brottsling agerar också oftast av fri vilja mot rådande lag, väl medveten om att riskera straff. Viljan är fri, även om illviljan "skapats" av t ex dåliga sociala förhållanden. Endast en bråkdel av brottslingarna har sådana psykiska störningar att de inte förstår skillnaden mellan rätt och fel.

Kulturformer och deras betydelse
Människan är en varelse som har andliga behov, mer än andra levande varelser. Hon behöver mental stimulans i olika former för att må bra, för att kunna vara lycklig. Det har i olika sammanhang visats att utan stimulans dör människan. T ex småbarn på anstalter som inte får någon mänsklig kontakt - ljud eller synintryck mm - tynar bort och faktiskt dör.
    Alla former av intellektuell verksamhet främjar människans själsliga utveckling och välbefinnande. Läsa och lära nytt, skriva, musik, dans, lek, teater, bildkonst, fria fantasier etc. Ju mer dess bättre. Och det handlar inte om att alltid bli superduktig, utan att få varierande upplevelser och nya erfarenheter. Har man tur så kan man utveckla en spirande talang till virtuositet - kanske på ett område man inte ens anade!

Reklam
Överallt runt omkrig oss exponeras varor och tjänster av alla slag för att få oss att konsumera mera och skapa nya behov. En del är kamouflerad till "samhällsinformation". Tidningar och webbsidor är fulla av annonser, teveprogram avryts bokstavligen stup i kvarten av reklam. När man ständigt blir itutad vissa budskap, kan man knappast undgå att bli påverkad. Och om människor inte blev påverkade skulle företagen ju inte satsa enorma resurser på just reklam! Många människor lockas köpa mer än de egentligen behöver. Om folk inte var så lättledda, skulle det inte finnas någon reklam idustri!

Våld
På samma sätt påverkas man av annat som man ser och hör ofta, särskilt när det inte finns något motsatt budskap. Således blir folk långsamt avtrubbade av allt våld som förekommer på film och i dataspel mm. Särskilt lätt anammar den yngre generationen våld som något helt normalt, då de inte har mycket annan erfarenhet. Statistiken visar att våldsbrott både ökar och blir grövre. Den som inte tror att man påverkas är ytterst naiv. Och den som finner nöje i att se våld - och kanske själv utöva det - bör ställa sig själv ett antal allvaliga frågor om varför han/hon beter sig så. Är det verkligen sunt, vettigt och rätt?

Psykiska störningar. Normalt - onormalt?
Här är det svåra gränsdragningar, och definitionerna varierar med samhällskulturen, tidsandan, forskningsrön mm.
    Normal betyder ju enligt normen. Och normerna sätts av människor, av majoriteten. De kan vara uttalade som i skrivna lagar och andra regler, men också underförstådda. De senare är inte sällan svåra att få grepp om, särskilt för en person som kommer utifrån, t ex invandrare (även inom samma lands olika regioner!). Många oskrivna regler är mer eller mindre traditionsbundna, sedvänjor. Eftersom de inte baseras på något egentligen konkret utan kan vara ganska godtyckliga, är de också svåra att ifrågasätta och angripa med sakliga argument.
    Den som agerar på ett sätt som strider mot "normen" blir per definition avvikande. Det avvikande beteendet eller egenskapen kan ibland kallas för en psykisk störning. Finns många ruskiga exempel på i historien...

Den mentala verksamheten pågår i hjärnan och styrs av olika signalsubstanser, hormoner. En levande varelse är egentligen en komplicerad biokemisk fabrik. Processerna måste ske rätt och i balans för att organismen ska fungera optimalt. Om de inte gör det, kan man rätteligen tala om en störning, och den kan medföra olika problem för individens existens. Störningarna kan ha genetiska orsaker, men också bero på näringsbrist och gifter, liksom olämplig mental miljö man vistas i!
    Nästa fråga blir hur man ska förhålla sig till problemen. Hur allvarliga är de? Kan de anses bara som "normalavvikelser" och inget att bry sig om. Eller så skadliga för individen själv eller omgivningen att de måste åtgärdas. Och hur kommer det sig att det idag ställs så många "bokstavs-diagnoser" (damp, adhd...) som för en generation sedan var helt okända?
    Det finns många metoder att komma till rätta med problemen, både mediciner och olika slags mentala terapier.

 

infosundalivet.com
073-73 924 73

Välkommen med tips, kommentarer, frågor!

 

 

ANNIE SEEL .com
- Rallyprinsessan -
"Ingen minns en fegis"
Föredrag om att våga skapa sin egen väg.
Mental coaching.

 

« Sidans topp

Webmaster    EKS-grafia.com    Webdesign SHOP »