Aktuellt

Sidan är under utbyggnad

 

Skicka in nyhetstips!

Miljö

Miljöfrågor är ett högaktuellt ämne idag. Allt fler börjar inse allvaret i att förstöra vår omgivning och överförbruka naturresurser. Och att detta är ett globalt problem.
    Västvärldens snabba tekniska utveckling är en stor anledning till dagens situation. Men även u-ländernas försök att uppnå högre levnadsstandard samtidigt som deras befolkning ökar medför miljöproblem, t ex skövlade regnskogar, förorenade vatten, felaktigt jordbruk. Till stor del beror det i sin tur av just västvärldens politik - att suga ut deras naturresurser, genom efterfrågan av onyttiga och till och med skadliga produkter (tobak, droger) och diverse handelshinder på bl a livsmedel hindra odling av nyttiga grödor. Fattiga länder förblir fattiga för att de inte har råd att odla för sin egen livsmedelsförsörjning och inte kan sälja något till västvärlden för ett rimligt pris. De får inte heller mycket hjälp med utbildning och utveckling av tekniska metoder i jordbruk eller industri.
    Visserligen ger rika länder bistånd i olika form, men den är ofta missriktad, eller ineffektiv - och mycket pengar försvinner till fel mottagare. Det lilla som ändå kommer fram är betydligt mindre än vad "givarna" tjänar på exploatering.

Ett kinesiskt ordspråk:
Ge en hungrig människa en fisk, så blir han mätt för dagen. Lär honom att fiska, så har han mat hela livet.

Miljön är var och ens ansvar. Alla kan bidra på något sätt. Sluta slösa och överkonsumera! Överkonsumera är att inte hela produkten kommer till nytta utan en stor del förspills.
    Varje sak som man köper är blivande sopor - ju mer man köper desto högre sopberg. Varje ny sak man efterfrågar kräver råvaror och energi att tillverka, samt energi och industriella resurser att sophantera. Även om en del kan återvinnas så krävs där också resurser för hanteringen.
    Med en vettig livsstil kan man leva gott och väl sparsamt och miljövänligt utan att få sämre standard - snarare tvärtom.

 

infosundalivet.com
073-73 924 73

Välkommen med tips, kommentarer, frågor!

 

 

 

« Sidans topp

Webmaster    EKS-grafia.com    Webdesign SHOP »